Kontaktujte nás

Kontaktní formulář

Bez názvu-1_Kreslicí plátno 1

Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010835

Předmětem projektu je vybudování tréninkového pracoviště zaměřeného na logopedii a ergoterapii. Toto pracoviště bude detašovaným pracovištěm ABAškolky, která se zaměřuje především na vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Cílem projektu je podpořit vzdělávání a rozvoj dětí s autismem pomocí zřízení specializovaného pracoviště. Hlavním cílem je pomoci začlenit děti s těmito poruchami do  běžného života a do škol hlavního vzdělávacího proudu.

Cílem projektu je, aby se v nových, zrekonstruovaných prostorách trén. pracoviště a za působení pedagogických pracovníků děti cítily dobře, spokojeně a jistě a aby se jim podařilo zlepšit své komunikační, motorické a sociální kompetence tak, aby se děti mohly na základní škole za pomoci pedagoga v rámci inkluzivního přístupu začlenit do běžné základní školy.

Výstupem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotního učení. Jedná se o infrastrukturu, která má za cíl zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu dětí do základních škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Projekt "Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku" je spolufinancován Evropskou unií.

Adresa MŠ
Křečhoř 17, Kolín 280 02
Adresa ZŠ
Školská 444, Cerhenice 281 02
728 648 902
605 283 808
info@abaskolka.cz

Mateřská škola „ABAškolka“

Zřizovatel: Vulnus Curare, z.s., se sídlem Edvarda Beneše 495, 281 02, Cerhenice.

Školská 444, 281 02, Cerhenice

Ředitelka školy: Petra Málková

Provoz MŠ: 7.30 – 16.00

IČO: 06 831 711

ID datová schránka: ka4akja

to top button