O nás

Něco málo o nás

Mrkněte

    na náš videospot
gallery-img-1

Děti na prvním místě

Jsme soukromá základní a mateřská škola specializující se na děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Zřizovatelem je zapsaný spolek Vulnus Curare, který si klade za cíl podpořit vzdělávání a rozvoj dětí s autismem.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ ABA

Petra Málková – ředitelka, logopedický asistent

- tvorba ŠVP , kontrola plánů IVP, vzdělávání a výuky

- logopedická intervence ve spolupráci s klinickým logopedem

- vedení letních příměstských táborů z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ)

 

Lucie Kernerová DiS – učitelka ZŠ, zástupkyně ředitele

- s ABA konzultantem, analytikem a speciálním pedagogem zpracovává individuální program pro žáky

- komunikace s rodiči ohledně programu a práce doma

- aktualizace ŠVP a tvorba plánů výuky

 

Alžběta Pýchová Grösslová – speciální pedagog ZŠ

- s ABA konzultantem, analytikem a pedagogy zpracovává individuální program pro žáky

- přímá speciální pedagogická péče žáků

- konzultace s rodiči

 

Helena Fillová – asistentka pedagoga ZŠ, vychovatelka Školní družiny , logopedický asistent

- po domluvě s učitelem pracuje s žákem podle individuálního pracovního plánu

- pomáhá žákům s přípravou pomůcek na vzdělávací činnost

- pomáhá žákům s orientací v ZŠ a při přesunech mimo budovu

- účastní se schůzek, které se týkají daného žáka

- je součástí týmu pro tvorbu IVP

- konzultace se zákonnými zástupci žáka o průběhu vzdělávací činnosti

- věnuje průběžně žákům logopedickou péči a spolupracuje s klinickým logopedem

- je zodpovědná za vedení Školní družiny

 

Lenka Pospíšilová – asistentka pedagoga ZŠ

- pomáhá žákům s přípravou pomůcek na vzdělávací činnost

- pomáhá žákům s orientací v ZŠ a při přesunech mimo budovu

- je součástí týmu pro tvorbu IVP

- konzultuje se zákonnými zástupci žáka o průběhu vzdělávací činnosti

 

Eliška Kučerová – učitelka MŠ

- pod vedením ABA konzultanta a analytika zpracovává individuální program pro děti

- vypracovává týdenní plány dle ŠVP a ABA programu

- úzce spolupracuje s asistenty pedagoga

- komunikace s rodiči ohledně programu a práce doma

 

Ludmila Pecková – učitelka MŠ

- pod vedením ABA konzultanta a analytika zpracovává individuální program pro děti

- vypracovává týdenní plány dle ŠVP a ABA programu

- úzce spolupracuje s asistenty pedagoga

- komunikace s rodiči ohledně programu a práce doma

 

Renata Naďová – asistentka pedagoga MŠ, chůva

- pomáhá dětem s přípravou pomůcek na výchovnou činnost

- pomáhá dětem s orientací po předškolním zařízení a při přesunech mimo budovu

- je součástí týmu pro tvorbu IVP

- konzultuje s rodiči dítěte o průběhu výchovné činnosti

 

Jana Machová – asistentka pedagoga MŠ

- pomáhá dětem s přípravou pomůcek na výchovnou činnost

- pomáhá dětem s orientací po předškolním zařízení a při přesunech mimo budovu

- je součástí týmu pro tvorbu IVP

- komunikuje s rodiči dítěte o průběhu výchovné činnosti

 

Hana Krupková – asistentka pedagoga MŠ

- pomáhá dětem s přípravou pomůcek na výchovnou činnost

- pomáhá dětem s orientací po předškolním zařízení a při přesunech mimo budovu

- je součástí týmu pro tvorbu IVP

- konzultuje s rodiči dítěte o průběhu výchovné činnosti

 

Tomáš Točík – ergoterapie, fyzioterapie

- podpora a rozvoj hrubé motoriky (obratnost, koordinaci, rovnovážné reakce, překonávání překážek) a jemné motoriky (úchop, stisk, uvolnění, přenášení a manipulaci s předměty, koordinace oko-ruka, ruka-oko)

- rozvoj kognitivních dovedností – zejména zrakové a prostorové vnímání- soběstačnost a nácvik běžných denních činností ( jídlo, pití, oblékání, hygiena)

- doporučení kompenzačních pomůcek

- zpracování senzorických vjemů, vnímání vlastního těla v prostoru a čase- spolupráce a konzultace s rodiči.

 

Kristýna Hrdá – vedoucí terapeutického centra ABC Cerhenice, canisterapeut

- poradenství a konzultace pro rodiče

- poradenství a konzultace s pedagogickými pracovníky

- pomoc při testování dětí

- individuální terapie dětí

- canisterapie

- pomoc při sestavování programů

- správa Facebookových stránek

 

Jana Kosařová – uklízečka / výdej stravy 

 

Zdeněk Svoboda – účetní spolupráce s p. Němečkem

 

Ing. Jaroslav Němeček – zpracování měsíčních mezd, včetně předepsaných výkazů, hlášení a roční zúčtování mezd

Václav Hanuš – školník ZŠ a MŠ ABA

to top button