Služby

Aplikovaná behaviorální analýza ABA

 • Behaviorální analýza vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak ho modifikovat.
 • Pomocí metodologie ABA se eliminuje nežádoucí chování, děti se učí novým dovednostem, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace, učení a sociální interakce. Metodika ABA je velmi propracovaná, vždy je plán intervence s dítětem nastaven přísně individuálně, je „ ušit na míru“ konkrétního dítěte.
40825008 - preschooler boy and developing game with card
Raun-in-the-Son-Rise-Program-Playroom

Program Son-Rise

 • hlavním cílem je navázání a prohlubování vztahu k dítěti s autismem skrze pochopení jeho chování a připojení se k tomuto chování. Program si dovolil navrhnout, že láska a hluboký respekt k člověku bude ten nejdůležitější faktor ovlivňující motivaci dítěte k učení.
 • Od začátku stanovil Son – Rise  program lásku k dítěti a jeho akceptaci za smysluplnou součást každodenního učebního procesu. Praktikováním tohoto procesu vytváříme nejprve bezpečné, láskyplné prostředí, které nám pomůže vytvořit si s dítětem pouto. Následně aplikujeme léty vyzkoušené vzdělávací strategie vytvořené Son-Rise  programem.

Canisterapie

 • metoda, při které se využívá kontaktu se psem, ovlivňuje psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami všech věkových kategorií.
 • Při kontaktu se psem dochází k pozitivním změnám.
 • Canisterapie probíhá pod vedením zkušeného canisterapeuta ve formě skupinové nebo individuální. Terapie je zahrnuta do tříd mateřské školy.
Canisterapie
149578-OTYRAI-859

Ergoterapie

 • podpora a rozvoj hrubé motoriky (obratnost, koordinaci, rovnovážné reakce, překonávání překážek) a jemné motoriky (úchop, stisk, uvolnění, přenášení a manipulaci s předměty, koordinace oko-ruka, ruka-oko)
 • rozvoj kognitivních dovedností – zejména zrakové a prostorové vnímání
 • soběstačnost a nácvik běžných denních činností ( jídlo, pití, oblékání, hygiena)
 • doporučení kompenzačních pomůcek
 • zpracování senzorických vjemů, vnímání vlastního těla v prostoru a čase
 • spolupráce a konzultace s rodiči.
to top button