Dokumenty

Bez názvu-1_Kreslicí plátno 1

Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010835

Předmětem projektu je vybudování tréninkového pracoviště zaměřeného na logopedii a ergoterapii. Toto pracoviště bude detašovaným pracovištěm ABAškolky, která se zaměřuje především na vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Cílem projektu je podpořit vzdělávání a rozvoj dětí s autismem pomocí zřízení specializovaného pracoviště. Hlavním cílem je pomoci začlenit děti s těmito poruchami do  běžného života a do škol hlavního vzdělávacího proudu.

 

Cílem projektu je, aby se v nových, zrekonstruovaných prostorách trén. pracoviště a za působení pedagogických pracovníků děti cítily dobře, spokojeně a jistě a aby se jim podařilo zlepšit své komunikační, motorické a sociální kompetence tak, aby se děti mohly na základní škole za pomoci pedagoga v rámci inkluzivního přístupu začlenit do běžné základní školy.

Výstupem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotního učení. Jedná se o infrastrukturu, která má za cíl zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu dětí do základních škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Projekt "Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku" je spolufinancován Evropskou unií.

Co vaše dítě potřebuje s sebou do školky

Přihláška ke stravování

Přihláška

Evidenční list

Informovaný souhlas

Zápis do školky 2022-2023

Harmonogram dne MŠ

to top button