Stravování

Přihlašování a odhlašování stravování

hannah-tasker-ZBkH8G4_yyE-unsplash

Jak na to

Přihlašování nových strávníků ke stravování je možné v kanceláři školní jídelny v době od 8. 00–9. 00 hodin. Nezletilé strávníky přihlásí jejich zákonný zástupce a nahlásí potřebné údaje pro stravování. Při přihlašování bude seznámen s provozním řádem a podepíše přihlášku ke stravování, která slouží po celou dobu školní docházky.

Jak se odhlásit?

Odhlašování a přihlašování obědů je možné osobně v kanceláři ŠJ, telefonicky na tel. 321 793 374, případně e-mail: jidelna@cerhenice.cz nebo na internetových stránkách www.strava.cz , kde najdete i aktuální jídelníček.

A  to vždy do 14 hodin předešlého dne.

Zákonní zástupci si zařídí pro své dítě před nástupem do ZŠ či MŠ přihlašovací údaje emailem nebo osobně v kanceláři Školní jídelny.

Úhrada stravného, vyúčtování přeplatků

Bezhotovostním převodem z účtu. Hotovostní platba jen ve výjimečných případech, po domluvě.

Stravné se musí uhradit vždy předem (v předešlém měsíci). Bez zaplacení není nárok na stravování. Stravné se platí pouze na dané období, není možné platit vyšší částku.

Vyúčtování stravného (přeplatky) je vždy k 30. 6., tzn. ke konci školního roku. Přeplatky budou vráceny zákonnému zástupci při přihlašování žáka.

Po dohodě je možné zůstatek vyzvednout v hotovosti v dohodnutém termínu.

to top button