Domů

ŠKOLKA PRO DĚTI S AUTISMEM

Naše mateřská škola se soustředí na práci s dětmi s autismem a jinými neurovývojovými poruchami ve věku 3 – 7 let.

CO NABÍZÍ NAŠE ŠKOLKA?

ABA TERAPIE

Aplikovaná behaviorální analýza je vědecky podloženou metodou (evidence based) zaměřenou na práci s chováním. Cílem intervencí je sociální významné chování. V rámci předškolního vzdělávání se jedná zpravidla o rozvoj komunikace a sebeobslužných dovedností kam spadá například i nácvik chození na toaletu či stolování.

Veškerá naše práce probíhá pod supervizí behaviorálního analytika a je plně individualizovaná dle potřeb konkrétního dítěte. 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

Každé dítě u nás v ABAškolce bude mít vypracovaný individuální program, do kterého zapadají doplňkové terapie, jako je logopedie, canisterapie, ergoterapie nebo terapie primárních reflexů.

DÁLE NABÍZÍME

Součástí programu u nás je ergoterapie, canisterapie, návštěvy logopeda a v případě zájmu nabízíme individuální hipoterapii.

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

VYUŽÍVANÉ PŘÍSTUPY PRÁCE S DĚTMI

Aplikovaná behaviorální analýza (ABA)

  • Behaviorální analýza vychází z principů učení a chování – behaviorismu. Zabývá se funkčním vztahem mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak ho modifikovat.
  • Pomocí metodologie ABA se eliminuje nežádoucí chování, děti se učí novým dovednostem, posiluje se adaptace, sebeobsluha, zlepšuje komunikace, učení a sociální interakce. Metodika ABA je velmi propracovaná, vždy je plán intervence s dítětem nastaven přísně individuálně, je “ušít na míru” konkrétního dítěte.
dite
pes

Canisterapie

  • Canisterapie je metoda, při které je využíváno kontaktu se psem může mít skupinovou i individuální podobu.
  • Při kontaktu se psem dochází k pozitivním změnám v oblasti psychomotorického vývoje, mimo jiné se prostřednictvím kontaktu se psem děti učí interagovat se zvířetem.

Ergoterapie

  • Prostřednictvím ergoterapie probíhá rozvoj hrubé motoriky (obratnost, koordinaci, rovnovážné reakce, překonávání překážek) a jemné motoriky (úchop, stisk, uvolnění, přenášení a manipulaci s předměty, koordinace oko-ruka, ruka-oko) dále také rozvíjí  zrakové a prostorové vnímání. Dále se také soustředí na zpracování senzorických vjemů a vnímání vlastního těla v prostoru a čase.
hracka
Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku

Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0010835

Předmětem projektu je vybudování tréninkového pracoviště zaměřeného na logopedii a ergoterapii. Toto pracoviště bude detašovaným pracovištěm ABAškolky, která se zaměřuje především na vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra a jinými neurovývojovými poruchami. Cílem projektu je podpořit vzdělávání a rozvoj dětí s autismem pomocí zřízení specializovaného pracoviště. Hlavním cílem je pomoci začlenit děti s těmito poruchami do  běžného života a do škol hlavního vzdělávacího proudu.

Cílem projektu je, aby se v nových, zrekonstruovaných prostorách trén. pracoviště a za působení pedagogických pracovníků děti cítily dobře, spokojeně a jistě a aby se jim podařilo zlepšit své komunikační, motorické a sociální kompetence tak, aby se děti mohly na základní škole za pomoci pedagoga v rámci inkluzivního přístupu začlenit do běžné základní školy.

Výstupem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotního učení. Jedná se o infrastrukturu, která má za cíl zlepšit podmínky ve výchově a vzdělávání, a přispět tak k přechodu dětí do základních škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života.

Projekt “Vybudování logopedického a ergoterapeutického tréninkového pracoviště pro ABAškolku” je spolufinancován Evropskou unií.

PŘÍMĚSTSKÉ-DĚTSKÉ-TÁBORY-CERHENICE

Příměstské dětské tábory v ABAškolce

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016350

Projekt „Příměstské dětské tábory v ABAškolce“ je
podpořen dotací Evropské unie z Operačního programu zaměstnanost.

Projekt “Příměstské dětské tábory v ABAškolce” je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací o jednotlivích rocích naleznete v sekci Materiály a informace.

key

Zřizovatel:

Vulnus Curare, z.s., se sídlem Edvarda Beneše 495, 281 02, Cerhenice.

Pověřená ředitelka:

Mgr. Kristýna Hrdá

Zástupkyně ředitelky:

Tereza Kautská

business-card

Telefon:

pověřená ředitelka:

730 140 817

zřizovatel:

605 283 808

E-mail:

info@abaskolka.cz