JSME TU PRO DĚTI S AUTISMEM

Jsme soukromá základní a mateřská škola podporující děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Rozumíme individuálním potřebám a soustředíme se na maximální možný rozvoj každého z dětí v naší péči.

CO NABÍZÍME?

ABA TERAPIE

Aplikovaná behaviorální analýza je vědecky podloženou metodou (evidence based) zaměřenou na práci s chováním. Cílem intervencí je sociální významné chování. Spadá sem například rozvoj verbálního chování, rozvoj hry, rozvoj sebeobsluhy ale i práce s problémovým chováním.

Veškerá naše práce probíhá pod supervizí behaviorálního analytika a spolu s tím také klademe důraz na neustálé vzdělávání  našeho týmu. 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

Každému z dětí v rámci MŠ i ZŠ je zpracován individuální program dle kterého probíhá každodenní práce na rozvoji konkrétních dovedností.

 

DÁLE NABÍZÍME

Součástí programu u nás je ergoterapie, canisterapie, návštěvy logopeda a v případě zájmu nabízíme individuální hipoterapii.

aba projekt EU

PODPORUJÍ NÁS

KAVARNA_VILA
DREVARSKE_CENTRUM
MEET_BURGER

Zřizovatel

Pověřená ředitelka

zástupkyně ředitelky