Domů

ŠKOLA PRO DĚTI S AUTISMEM

Naše základní škola se soustředí na práci s dětmi s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Nyní je dostupný první stupeň, tedy 1.-5. třída. V dalších letech však plánujeme rozšíření školy i o druhý stupeň, aby žákům plynule navazoval vzdělávací proces.

CO NABÍZÍ NAŠE ŠKOLA?

ABA TERAPIE

Aplikovaná behaviorální analýza je vědecky podloženou metodou (evidence based) zaměřenou na práci s chováním. Cílem intervencí je sociální významné chování. V rámci školního vzdělávání se jedná zpravidla o rozvoj komunikace, schopnosti pracovat ve skupině i samostatně v rámci rozvoje akademických i sebeobslužných dovedností. Zaměřujeme se i na práci s chováním náročným na péči neboli problémovým chováním.

Veškerá naše práce probíhá pod supervizí behaviorálního analytika a je plně individualizovaná dle potřeb konkrétního dítěte.

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN

Každému z dětí je po nástupu do ZŠ  zpracován individuální vzdělávací plán podle kterého probíhá každodenní výuka. Po jeho stanovení probíhá individuální schůzka s rodiči, kde jsou s plánem seznámeni a následně jsou společně diskutovány  jednotlivé cíle a směřování vzdělávání.

DÁLE NABÍZÍME

Součástí programu u nás je ergoterapie, canisterapie, návštěvy logopeda a v případě zájmu nabízíme individuální hipoterapii.

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

PŘÍMĚSTSKÉ-DĚTSKÉ-TÁBORY-CERHENICE

Příměstské dětské tábory v ABAškolce

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016350

Projekt „Příměstské dětské tábory v ABAškolce“ je
podpořen dotací Evropské unie z Operačního programu zaměstnanost.

Projekt “Příměstské dětské tábory v ABAškolce” je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací o jednotlivích rocích naleznete v sekci Materiály a informace.
key

Zřizovatel:

Vulnus Curare, z.s., se sídlem Edvarda Beneše 495, 281 02, Cerhenice.

Pověřená ředitelka:

Mgr. Kristýna Hrdá

Zástupkyně ředitelky:

Tereza Kautská

business-card

Telefon:

pověřená ředitelka:

730 140 817

zřizovatel:

605 283 808

E-mail:

info@abaskolka.cz