Domů

MATERIÁLY A DOKUMENTY

Zde najdete další potřebné informace pro zájemce a rodiče.

INFORMACE

Vyhlášení zápisu žáků do 1. třídy ZŠ ABA pro školní rok 2023/2024

 • Zápis proběhne 24. 4. v čase od 14:00 do 16:00.
 • Zákonní zástupci dětí osobně podají žádost o přijetí a další požadované dokumenty, které jsou uvedeny na našich stránkách www.abaskolka.cz
 • Pro zápis je nutné mít připravené tyto dokumenty:
  • kopii rodného listu dítěte,
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
  • doporučení SPC/PPP (speciálně pedagogického centra/pedagogicko psychologické poradny).
 • Zápis bude organizován s osobní přítomností dětí a zákonných zástupců ve škole. Přihlášku podává zákonný zástupce dítěte.
 • Zapisovat budeme děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a děti, které měly odklad školní docházky.
 • Seznam žáků, u nichž bude rozhodnuto o přijetí do Základní školy ABA, Školská 444, 281 02 Cerhenice k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn ve vývěsce v písemné podobě a na webových stránkách školy.

ŠKOLNÉ

 • Měsíční školné činní 12 000,-
 • V této částce je zahrnuta tvorba individuálního plánu, dále jsou zahrnuty veškeré konzultace a terapie, které ZŠ nabízí spolu se všemi dalšími aktivitami jako je například školní výlet apod.

STRAVOVÁNÍ

 • Stravování nám zajišťuje školní jídelna Cerhenice.
 • Strava se hradí zvlášť přímo školní jídelně.
 • Jídelna nabízí i bezlepkovou či bezlaktózovou stravu.
 • Více informací naleznete zde:  https://www.sjcerhenice.cz/

ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ

KRITÉRIA PRO PŘIHLÁŠENÍ

TÁBORY LÉTO 2021

TÁBORY LÉTO 2022

TÁBORY PODZIM 2022

TÁBORY JARO 2023

key

Zřizovatel:

Vulnus Curare, z.s., se sídlem Edvarda Beneše 495, 281 02, Cerhenice.

Pověřená ředitelka:

Mgr. Kristýna Hrdá

Zástupkyně ředitelky:

Lucie Kernerová, Dis.

business-card

Telefon:

pověřená ředitelka:

730 140 817

zřizovatel:

605 283 808

E-mail:

info@abaskolka.cz